Lidt om os

Er du/ I også interesseret i bygnings- og landskabspleje?

Så er vores forening nok et medlemsskab værd !

Vi synes, der er så mange smukke bygnings- og landskabspartier her i Vestslesvig – specielt i Tønder Kommune, at der er god grund til at passe på hvad vi har, og forsøge at få gammelt og nyt føjet sammen i harmoniske helheder.

Derfor oprettede vi i efteråret 1999 foreningen som en lokalforening under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Vi arbejder for at viderebringe information om, hvorledes disse værdier bevares dels ved et lokalt oplysningsarbejde og dels ved at holde os ajour med forslag til lokalplaner o. lign. og her forsøge at påvirke indholdet i den rigtige retning. Her kan f.eks. indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger være aktuelle.

Det er endvidere vor hensigt at holde lokale foredrags- og ekskursionsarrangementer, selv eller i samarbejde med andre foreninger eller museer.

Til medlemmer af landsforeningen udsendes 4 gange årligt bladet By og Land med artikler af interesse for medlemmerne – mod betaling af 75 kr. årligt.

Landsforeningen har kontor på Bredgade 66,3., 1260 København K. Tlf.: 70 22 12 99.

Hjemmeside: www.byogland.dk

Skriv et svar