Bliv medlem af Foreningen By og Land Vestslesvig og støt arbejdet med at sikre bygnings- og landskabskulturen i Tønder kommune.

 

Foreningen

  • er høringsberettiget i sager efter Planloven
  • bidrager til at udbrede kendskabet og forståelsen for godt håndværk og arkitektur samt til de landskabelige værdier
  • arrangerer årligt fire markvejsture i hele kommunen
  • indbyder til medlemsmøder om bygnings- og landskabelige emner
  • er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur.

 

Som medlem af foreningen støtter du op om foreningens formål og du deltager gratis i foreningens markvejsture.

 

Det årlige kontingent udgør kr. 100. Hvis du ønsker at modtage Landsforeningen for bygnings- og landskabskulturs medlemsblad, skal du betale 75 kr. ekstra.

Du bliver medlem ved at overføre kontingentet til konto nr. 9825-1570021024 eller på Mobilepay til nr. 29161470 (Kresten Skrumsager). I begge tilfælde bedes du anføre: Kontingent By og Land og gerne din mailadresse. Du kan også sende en mail til adressen: mail@allegade24.dk og skrive at du gerne vil være medlem. Så sender vi en opkrævning.

Indmeld dig i dag og bliv medlem resten af 2019 og hele 2020 for et års kontingent.