Det åbne land, ikke mindst i Vestslesvig, indeholder store kulturelle og rekreative værdier, som markvejene sikrer adgangen til.
Gennem flere år har Markvejsgruppen afholdt vandringer rundt omkring i Vestslesvig for at gøre opmærksom på markvejes og stiers skønhed og rekreative værdi.
Vi kombinerer vandringer med kulturhistoriske fortællinger og moderne viden, for på denne måde at skabe en sammenhængende oplevelse af vores landsdels fantastiske
skønhed og øge forståelsen for, hvor vigtigt det er at bevare markvejene.

Markvejsfolder 2019