23/04/2017 05:27 PM 
 
By og Land-Vestslesvig – Årsberetning for 2016
 
Formandsberetning: Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder bestyrelsen har ikke været fuldtallig på grund af sygdom.
 
Bestyrelsen planlagde en bustur for medlemmer i til Ejdersted og de gamle Slesvigske koge for at se på bygningskulturen og landskabet Guide var Momme Boysen, som er opvokset på landbrug i Braderup Slesvig. Turen blev aflyst grundet Momme Boysens sygdom. Vi har desværre ikke en plan B.
 
Landsskabskulturen forandres kraftig i Tønder kommune Fældes markveje afrettes, grøfter jævnes, læhegn der giver landskabet karaktær fjernes og levesteder for fuglevildt forsvinder.
 
Indsigelser: Indsigelse: Husejer ansøgte Tænder Kommune om at vandskuret ejendommen Østergade 15 Løgumkloster. Sagen behandles Tønder kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af Møllegade 21. By og Land – Vestslesvig har sendt indsigelse mod nedrivning af Møllegade 21, da har huset den vigtige vandmølle, der blev trukket med vand fra Lobæk opsamlet i mølledammen. Historisk kan møllen føres tilbage til 1600 årene. Løgumkloster vil det være at miste det, der var det oprindelige grundlaget for byen sammen med kirken og markedet. Møllehuset er vigtig kulturarven for hele området. Det et symbol på at her omkring har bønder og borgere levet i mange generationer. Byfornyelse i Løgumkloster Byfornyelse: 7,5 million Det gamle bycenter her i Løgumkloster har en stordel af, at husene er SAVE registeret i Kommune atlas udarbejdet af Løgumkloster Kommune og udgivet år 1999. De bygninger der er SAEV registreret 1-4 er bevaringsværdig, så nu kan søgemidler til udvendig renovering af tag, vinduer, døre og murværk Institutionen Løgumgård er på forsiden som et særligt bevaringsværdigt miljø! Ansøgning om tilskud til udvendig renovering kan hentes hos den lokale håndværker og i Borgerservice i Løgumkloster. I Bredebro har byfornyelsen ydet midler til 10 ejendomme. Kulturmiljø rådet Sønderjylland afholdt tema dag 8-11-2016 Emne: Bymidten i de Sønderjyske Købstæder Det var tankevækkende oplysninger, der kom frem ved seminaret. De store centre har lukket mange butikker i bymidten, så de næsten er øde. F.eks. i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Kolding. I de gamle købstæder er 30-40% af butikkerne lukket i bymidtens gågader I Tønder midtby er der bevaret mange små butikker, men der mangler finansiering af renovering, retningslinjer og lidt støtte fra en rådgiver. Det er blevet en succes i flere andre købstæder og centerbyer.
 
Bestyrelsen for By og Land-Vestslesvig har forsøgt at komme dialog med Tønder kommune med et forslag om fremadrettet samarbejde om opgaverne. By og Land-Vestslesvig vil også gerne udvikle samarbejde med Nationalpark Vadehavet, da der er sammenfaldende interesser mht. bygningskulturen og kulturlandskabet.
 
Lokalforeningen vil arbejde på en facebookprofil Markvejs vandringer i 2016 se bilag Markvejes vandring i 2017 Se bilag Sluttelig tak til bestyrelsen for arbejdet 2016 Vi forsøger at sætte fokus på kulturarven i Tønder Kommune de kommende år.
 
Niels Chr. Thomsen Formand